Nga công bố đoạn Video đánh chặn chiếc P-8A Poseidon của Hoa Kỳ

tháng 1 29, 2019