Nga công bố đoạn Video đánh chặn chiếc P-8A Poseidon của Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Tuesday, January 29, 2019  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: