General Dynamics được giao gói thầu 91 triệu Mỹ Kim từ Hải quân Hoa Kỳ để hiện đại hóa Hàng Không Mẫu Hạm CVN 77

tháng 1 11, 2019