Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã "đặt hàng" các hệ thống súng chống Tank không giật Carl-Gustaf

tháng 1 09, 2019