Các Binh Sĩ Estonia nhận 16.000 khẩu Súng Trường Tấn Công

Xuất bản ngày: Thursday, December 6, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , , ,

0 comments: