Hãng MBDA tuyên bố tự phát triển tên lửa BLOS riêng cho Châu Âu

Ngày:23/11/2018  
 Zcomity  (23/11/2018): Nhà sản xuất vũ khí dẫn đường có trụ sở tại châu Âu MBDA đã thông báo rằng các Bộ trưởng Quốc phòng của EU đã thông qua dự án BLOS của EU trong danh sách 17 dự án Quốc phòng nhằm thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác Cấu trúc Thường trực (PESCO).

Được đề xuất bởi Pháp và được Bỉ và Cyprus hỗ trợ, dự án BLOS của EU là một hệ thống tên lửa đầu tiên được hưởng lợi từ khuôn khổ hợp tác mới này.
Ảnh: Hệ thống tên lửa MMP do Châu Âu tự phát triển.

Nhằm thúc đẩy khả năng hoạt động khác biệt cho các chiến dịch Quân sự, dự án này sẽ góp phần vào cách tiếp cận thống nhất và tự phát triển của Châu Âu trong lĩnh vực chiến đấu, trong khi tăng cường  nâng cao sự đóng góp của các quốc gia châu Âu để đạt được mức tham vọng của NATO. phương tiện tác chiến mặt đất đã được công nhận kể từ tháng 6 năm 2018 là một trong số 11 ưu tiên về năng lực của Châu Âu.

Dự án BLOS của EU nhằm mục đích phát triển một dòng tên lửa BLOS với hình ảnh và người đàn ông có thể cuộn nó dễ dàng. Dựa trên hệ thống tên lửa MMP, dòng sản phẩm này sẽ được hoàn toàn nắm vững bởi ngành công nghiệp châu Âu, cung cấp quyền tự chủ sử dụng, an ninh, và những diễn biến khác trong tương lai, vì lợi ích của 25 quốc gia thành viên PESCO. Một trong những ưu tiên hàng đầu của dự án này sẽ tập trung vào việc xác định một học thuyết châu Âu về sử dụng và các khái niệm liên quan đến hoạt động của nó. Dự án này sẽ mở đường cho việc thành lập một câu lạc bộ người dùng châu Âu sẽ phát triển tiềm năng tăng trưởng của hệ thống tên lửa MMP về các diễn biến tên lửa cũng như về mặt tích hợp với nhiều nền tảng đất và không khí.

Dự án BLOS của EU cũng sẽ được hưởng lợi từ CAMO (Capacité Motorisée) quan hệ đối tác chiến lược song phương giữa Pháp và Bỉ, giúp xây dựng sự phối hợp hoạt động và khả năng trên khắp các lữ đoàn của cả hai quốc gia.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com