Không Quân Israel quyết định mua loại chiến cơ F-15IA mới để trang bị cho Phi đội tác chiến

Xuất bản ngày: Friday, November 23, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 comments: