Viễn Vọng Kính Hubble Hoạt động trở lại sau khi bị kẹt Con Quay Hồi Chuyển thứ Ba

7:36 SA_ 28/10/2018  
Chủ đề có liên quan: ,