Thủ tướng Netanyahu từng đe dọa tung quả đấm thép vào nhóm vũ trang Hamas

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét:

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *