Thủ tướng Netanyahu từng đe dọa tung quả đấm thép vào nhóm vũ trang Hamas

tháng 10 28, 2018_ 28/10/2018  
Chủ đề có liên quan: ,