Israel: đề xuất ngừng điều trị y tế miễn phí cho những người đang thực hiện hành vi khủng bố

tháng 10 28, 2018_ 28/10/2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,