Nga sẽ nhắm mục tiêu các Quốc gia Âu Châu nào chứa tên lửa hạt nhân của Hoa Kỳ trên lãnh thổ

tháng 10 25, 2018_ 25/10/2018  
Chủ đề có liên quan: ,