Lockhed Martin thắng hợp đồng 390.8 Triệu Mỹ Kim sản xuất phi đạn tàng hình Orlando

Chủ đề có liên quan: