Ukraine hạ thủy tàu tấn công nhanh Centaur dành cho Quân đội

tháng 9 15, 2018