Israel phủ nhận báo cáo Saudi Arabia đã mua hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome

tháng 9 15, 2018