Phiến Quân Houthi tuyên bố đã bắn trúng Xe tank chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Saudi Arabia ở tỉnh Najran

tháng 9 08, 2018