Northrop Grumman sẽ bắt đầu sản xuất thiết bị điều hướng quán tính WSN-12 cho hầu hết các Chiến hạm của Mỹ

Chủ đề có liên quan: