Netanyahu: Chúng tôi sẽ đẩy lực lượng Iran rời khỏi Syria bằng bất cứ giá nào

tháng 9 18, 2018