Cố vấn NSA: Nga đang thực hiện các cử chỉ và lời hứa Rỗng

tháng 9 18, 2018