Lực lượng vũ trang Iran công bố tên lửa phòng không và tên lửa hành trình mới trong cuộc diễu hành quân sự

tháng 9 03, 2018