Israel sản xuất Balo chống đạn cho học sinh sau các vụ thảm sát học đường tại Mỹ

tháng 9 19, 2018