Hai miền Triều Tiên đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào tháng 9 ngày 18 -20

5:27 CH_ 06/09/2018  
Chủ đề có liên quan: ,