Hai miền Triều Tiên đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào tháng 9 ngày 18 -20

tháng 9 06, 2018