Trump từng muốn ám sát tổng thống Assad của Syria

tháng 9 06, 2018