Trump từng muốn ám sát tổng thống Assad của Syria

Chủ đề có liên quan: ,