Bắc Triều Tiên trình diễn một loại thiết giáp mang tên lửa chống Xe Tank tầm xa mới

Chủ đề có liên quan: , ,