Bắc Triều Tiên trình diễn một loại thiết giáp mang tên lửa chống Xe Tank tầm xa mới

tháng 9 10, 2018