Thiếu tướng Lương Xuân Việt chính thức trở thành chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật Bản

tháng 8 31, 2018