Thiếu tướng Lương Xuân Việt chính thức trở thành chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật Bản

Chủ đề có liên quan: ,