Cơ quan an ninh Shin Bet vừa ngăn chặn một phần tử Khủng bố Hamas

Chủ đề có liên quan: ,