Cơ quan an ninh Shin Bet vừa ngăn chặn một phần tử Khủng bố Hamas

tháng 8 29, 2018