Liberman: Hamas đang nắm giữ 2 triệu người Palestine làm con tin ở Gaza

Chủ đề có liên quan: ,