Liberman: Hamas đang nắm giữ 2 triệu người Palestine làm con tin ở Gaza

tháng 8 25, 2018