30 quả Rocket của Hamas bị hệ thống "Iron Dome" bắn hạ trong các cuộc tấn công tại dải Gaza

tháng 8 13, 2018