30 quả Rocket của Hamas bị hệ thống "Iron Dome" bắn hạ trong các cuộc tấn công tại dải Gaza

Xuất bản ngày: Monday, August 13, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: