30 quả Rocket của Hamas bị hệ thống "Iron Dome" bắn hạ trong các cuộc tấn công tại dải Gaza

Chủ đề có liên quan: ,