Tập đoàn KLA-Tencor mua Công ty Orbotech của Israel với giá 3,4 tỷ USD

tháng 7 26, 2018