Liên kết Vướng Víu Lượng Tử đầu tiên được tạo ra bởi các nhà khoa học Delft

Ngày:20/07/2018  

Các nhà nghiên cứu tại #QuTech ở Delft đã thành công trong việc tạo ra sự vướng víu lượng tử giữa hai con chip lượng tử nhanh hơn sự vướng víu bị mất. Entanglement - Từng được biết đến bởi nhà khoa học Vật lý lý thuyết lẫy lừng #Einstein, ông gọi nó là "hành động ma quái" - hình thành liên kết sẽ cung cấp một #QuantumInternet tương lai bảo tồn năng lượng cơ bản của nó.

Thông qua một giao thức vướng víu thông minh mới và bảo vệ cẩn thận sự vướng víu ,

(Năm 2016 Trung quốc từng tuyên bố thành công khi áp thuyết này được cho là đã chế tạo ra một hệ thống Radar phát hiện máy bay tàng hình thế hệ 5 F22 và F-35 của Hoa Kỳ, Tuy nhiên tuyên bố công nghệ này của Phía Trung Quốc chưa được chứng thực. Link: https://www.zcomity.com/2016/09/trung-quoc-vua-tuyen-bo-phat-minh-radar.html)

các nhà khoa học do Giáo sư Ronald Hanson dẫn đầu là những người đầu tiên trên thế giới cung cấp một liên kết lượng tử 'theo yêu cầu'. Điều này mở ra cánh cửa để kết nối nhiều giao điểm lượng tử và tạo ra mạng lưới lượng tử đầu tiên trên thế giới. Họ xuất bản kết quả của họ trên vào ngày 14 tháng Sáu trên tạp chí Nature. 
Các nhà nghiên cứu từ QuTech ở Delft đang thực hiện thí nghiệm vướng víu lượng tử " theo yêu cầu'. Ảnh:  Giao1 sư. Ronald Hanson, tiến sĩ. Peter Humphreys và tiến sĩ. Norbert Kalb, tất cả họ thuộc nhóm nghiên cứu của giáo sư Ronald Hanson của Đại học Delft.

Internet lượng tử
Bằng cách khai thác sức mạnh của sự vướng víu lượng tử, về mặt lý thuyết có thể xây dựng một mạng lượng tử không thể nghe trộm được. Tuy nhiên, việc thực hiện một mạng lượng tử như vậy là một thách thức thực sự: bạn phải có khả năng tạo ra sự vướng víu đáng tin cậy, 'theo yêu cầu', và duy trì nó đủ lâu để dẫn truyền thông tin vướng mắc tới giao điểm tiếp theo. Cho đến nay, điều này đã vượt ra ngoài khả năng của các thí nghiệm lượng tử.

Các nhà khoa học tại QuTech ở Delft nay là những người đầu tiên thực nghiệm tạo ra sự vướng víu trên một khoảng cách 2 mét trong một phần nhỏ của một giây (Per/seconds) 'theo yêu cầu', và sau đó duy trì sự vướng víu này đủ lâu để cho phép (về mặt lý thuyết) rối hơn nữa để một nút thứ ba. 'Thách thức hiện nay là để là người đầu tiên để tạo ra một mạng lưới với vô số vướng víu: nó sẽ là phiên bản đầu tiên của một Internet lượng tử', giáo sư Hanson cho biết.Nguyễn Hoàng Thế Anh

www.Zcomity.com