Trung Quốc bị tố chiếu tia Laser vào mắt các phi công Mỹ ở Phi Châu

tháng 5 06, 2018