Trump cho biết ông sẽ cố gắng đến Israel để mở đại sứ quán mới tại Jerusalem

6:28 CH_ 09/03/2018  
Chủ đề có liên quan: , ,