Nga hoan nghênh cuộc đàm phán sắp tới của Trump-Kim là "bước đi đúng hướng"

tháng 3 09, 2018