Nga hoan nghênh cuộc đàm phán sắp tới của Trump-Kim là "bước đi đúng hướng"

tháng 3 09, 2018_ 09/03/2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,