Stephen Hawking Nhà vật lí thiên tài người Anh qua đời, hưởng thọ 76 tuổi

tháng 3 14, 2018