Stephen Hawking Nhà vật lí thiên tài người Anh qua đời, hưởng thọ 76 tuổi

2:26 CH_ 14/03/2018  
Chủ đề có liên quan: ,