Phi thuyền SpaceX BFR sẽ được đưa vào quỹ đạo vào năm 2020

tháng 3 17, 2018