Phi thuyền SpaceX BFR sẽ được đưa vào quỹ đạo vào năm 2020

Xuất bản ngày: Saturday, March 17, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: