Phi thuyền SpaceX BFR sẽ được đưa vào quỹ đạo vào năm 2020

Xuất bản ngày: Friday, March 16, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 comments: