Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đến Thăm Thụy Điển hai ngày

tháng 3 17, 2018