Syria: Số người chết ở Đông Ghouta tiếp tục gia tăng khi đoàn xe cứu hộ đi vào khu vực

tháng 3 18, 2018