Netanyahu: "Chúng tôi sẽ không bao giờ để Iran phát triển vũ khí hạt nhân - không phải bây giờ, và cũng chẳng phải trong 10 năm tới, không bao giờ"

Xuất bản ngày: Wednesday, March 7, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 comments: