Nam Hàn cho biết: Bắc Triều Tiên sẵn sàng thảo luận về phi hạt nhân hóa với Mỹ

tháng 3 09, 2018_ 09/03/2018  
Chủ đề có liên quan: ,