Windows Phone 7.5 và Windows Phone 8.0 sẽ ngừng hỗ trợ thông báo đẩy

tháng 2 20, 2018