Iran Hiện diện Quân Sự trên Khắp lãnh thổ Syria

tháng 2 21, 2018