Sự hiện diện của Chiến Đấu Cơ tàng hình Nga tại Syria được nhìn thấy qua vệ tinh Israel

tháng 3 01, 2018