Sự hiện diện của Chiến Đấu Cơ tàng hình Nga tại Syria được nhìn thấy qua vệ tinh Israel

7:51 SA_ 01/03/2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,