Lực lượng phòng vệ của Mỹ và Israel cho biết, sẵn sàng thử nghiệm Phi đạn Arrow 3 ở Alaska

tháng 2 22, 2018_ 22/02/2018  
Chủ đề có liên quan: ,