ICE-MAN Bộc phát sức mạnh và gia nhập X-men:

tháng 2 21, 2018