Chỉ Huy IDF : "Bất Cứ Ai Tìm Cách Phá Hoại An Ninh Của Israel Sẽ Đối Mặt Với Một Phản Ứng Cứng Rắn"

tháng 2 19, 2018_ 19/02/2018  
Chủ đề có liên quan: