Liberman: Đường hầm khủng bố gần Kerem Shalom bị phá hủy trong cuộc tấn công giữa đêm

tháng 2 20, 2018