Liberman: Đường hầm khủng bố gần Kerem Shalom bị phá hủy trong cuộc tấn công giữa đêm

tháng 2 20, 2018_ 20/02/2018  
Chủ đề có liên quan: