ATUM – THẦN MẶT TRỜI HAY KẺ ĂN các vị THẦN – DEMOGORGE

Ngày:22/02/2018  
Atum-thanmattroi
Được tạo ra bởi Gaea ( nữ thần thiên nhiên trên trái đất và là mẹ ruột của Thor ) và Demiurge (đấng tạo hóa nên các vị thần Elder hay Elder God ) để chống lại các Elder God ác ( tất cả các Elder God ngoại trừ Gaea và Oshtur đã biến thành quỷ do phần ác trong bản chất họ ngày càng lớn hơn khi họ nhận ra rằng họ có thể mạnh hơn nhờ hấp thụ các tinh chất và sức mạnh từ các anh em của mình , tiêu biểu là Chthon và Father Set ) . Atum được tạo ra , tấn công và bắt đầu giết các Vị thần Elder ác này , không những vậy Atum còn hấp thụ các tinh chất từ họ rồi hóa thành Demogorge , hắn hấp thụ và giết tất cả các quỷ trên trái đất lúc đó . sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình , demogorge trở lại hình dạng Atum và bay về mặt trời .

- Trong một lần , liên minh các vị thần bóng tối muốn tìm cách hợp nhất Dark realms và sức mạnh của họ , điều này đã triệu hồi Demogorge trở lại , hắn ăn và giết chết các vị thần đó , rồi chuyển sang ăn các vị thần trên trái đất nhưng cuối cùng cũng được các vị thần ở Asgard thuyết phục và biến lại thành Atum , trở về mặt trời .
- Father Set ( 1 trong những Elder God đầu tiên , mạnh hơn con Midgard Serpent mà đã từng đánh nhau với Thor nhiều ) cũng đã 2 lần bị Demogorge đánh bại !.

Nguồn: Siêu Anh Hùng Marvel - DC