Mỹ Âm Thầm chuyển dời một số nhân viên Lãnh sự đến Đại Sứ Quán mới của Nước này đến Jerusalem

tháng 1 26, 2018