Tin công nghệ: Twitter đình chỉ 235000 tài khoản của những kẻ khủng bố cực đoan

tháng 1 26, 2018