Tổng Thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đang gây nhiều tranh cãi

tháng 12 07, 2017