Bắc Triều Tiên mong muốn được Tòa Bạch Ốc bảo đảm an ninh

tháng 12 09, 2017