Bắc Triều Tiên mong muốn được Tòa Bạch Ốc bảo đảm an ninh

Chủ đề có liên quan: ,