Thành Phố Homs thuộc Syria bị Không Quân Israel Không Kích, Hệ thống phòng không Syria bất lực

tháng 11 03, 2017